กกกกSATIN-LINK AND JACQUARD TOWEL(2)>>>>>>>>  
   
 
 
 
C01 Satin-Link and loop cutting
towel
C02 Yarn-Dyed and Jacquard
towel

C03 Spire and Satin-link plain
towel

 
 

 

 

 
 
 
 
C04 Spire and Satin-link plain
towel
C05 Stain-link and Jacquard
towel
C06 Satin-link towel